Doğru Kişiyi Doğru Şekilde Nasıl İşe Alabiliriz?

Yanlış işe alım işverenlere maddi ve gayri maddi maliyetler getirmektedir. Bu maliyetlerin nasıl önlenebileceği, işe alımda dikkate alınması gerekenler ile işe alımda kurum ve aday beklentilerinin İK uygulamaları ve İş Hukuku açısından tartışıldığı bir eğitim olacaktır.

Eğitim Süresi: 120 dakika

Eğitim Seviyesi: İşe alım ile ilgilenen İK bölümü çalışanları

Önizleme

Örnek Eğitim

Eğitim Fiyatları

1 Ay 40 TL