Temel Maliyet Muhasebesi

Eğitimimizde, maliyet muhasebesi uygulamaları öncelikle teorik olarak analiz edilerek, maliyet muhasebesinin mantığının pekişmesini sağlanmak amaçlanmıştır. Daha sonra uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bilgi seviyesine ulaşma hedefiyle organize etmiş olduğumuz Temel Maliyet muhasebesi eğitimimizin katılımcılara hem pratik hem teorik anlamda yön gösterici olacağını düşünmekteyiz.

EĞİTİM PROGRAMINDA ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI

Genel Olarak Maliyetleme Sistemleri

Maliyet Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi (7/A ve 7/B seçenekleri, maliyet olarak nitelendirilmesi gereken unsurlar

Stok Değerleme Yöntemleri

Gider Dağıtım Yöntemleri (1 ve 2. Dağıtımlar)

Örnekler ile Safha Maliyeti Sistemi

Örnekler ile Standart Maliyetleme Sistemi

Sipariş Maliyeti sistemi

Uygulamada Maliyet Muhasebesi

Ürün Reçeteleri

Kapasite raporları

Fire Oranları

Maliyet Muhasebesinin Bütçe Üzerine Etkileri

Başabaş Analizlerine Giriş

Eğitim Süresi: 433 dakika

Eğitim Seviyesi: Şirketlerin maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar, üretim süreçlerinin muhasebesel etkilerini analiz etmek isteyenler, muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olup stok maliyeti tespit süreçlerinin gerek vergisel gerek muhasebesel işleyişi üzerine teorik ve uygulama bilgilerini ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar için bu seminerimizin faydalı olacağına inanmaktayız. Eğitimimizde maliyet muhasebesi konuları temel seviye esas alınarak işlenmeye başlanacak ve maliyet muhasebesinin özellikli konularına kadar incelenecektir. Bu bakımdan farklı bölümlerde çalışmalarına rağmen, maliyet muhasebesi konularına ilgi duyan çalışanlara da eğitimimizin katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

VİDEO EĞİTİM ABONELERİNE KATILIMCI SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR:

Katılım Sertifikası Örneği:

Sertifika Örneği

Önizleme

Örnek Eğitim

Eğitim Fiyatları

1 Ay 150 TL