Yurtdışına Yapılan Ödemeler, Vergisel Problemler, Uyarılar Öneriler

Yaşanan globalleşme süreci içerisinde, yurtdışından alınan hizmetlerde ve yurtdışından yapılançeşitli ödemelerde büyük artışlar yaşanmaktadır. Dolayısıyla yurt dışından temin edilen bu hizmetler karşılığı yapılan ödemelerden, ödemenin yapıldığı firmanın mükellefiyet yapısına ve alınan hizmetin mahiyetine göre, ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda oluşabilecek vergisel yükümlülükler bulunmaktadır.

Son dönemde özellikle yurtdışındaki ilişkili şirketlerden alınan hizmetlerin, inceleme elemanlarınca incelenip çeşitli sınıflandırılmalara gidilerek, tarhiyatlarda bulunulduğuna şahit olmaktayız.İzleyen dönemlerde de yutrdışına yapılan ödemelerin, Mali İdare tarafından incelemeye tabi tutulacak önemli konulardan biri olduğunu düşünmekteyiz.

Bu seminerimizde vergi incelemeleri, yargı kararları, Maliye Bakanlığı muktezaları, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve literatür ışığında Dar Mükelleflerin Elde Ettikleri Kazançlar konusunda değerlendirmeler yapılacaktır.

Seminerimizde bu tür ödemelerin, yapanlara Sorumlu Sıfatı ile getirdiği vergi yükümlülüklerini mercek altına alıyoruz.

Seminer Programında Ele Alınacak Konu Başlıkları

- Yurtdışına Yapılan Ödemelere İlişkin Genel Değerlendirme

- Ana Şirketten Gelen Hizmet Faturaları (COST ALLOCATIONS)

- Ana Şirketten Gelen Mal Faturaları(Transfer Pricing)

- Royalty Ödemeleri

- Serbest Meslek Ödemeleri

- Yurtdışından Temin Edilen Krediler

- Temettülerin Vergilendirilmesi

- Sorumlu Sıfatıyla Stopaj ve Sorunlar

- Sorumlu Sıfatıyla KDV ve Sorunlar

- Gümrük Mevzuatı Açısından Sorunlar, Uyarılar ve Öneriler

Eğitim Süresi: 260 dakika

Eğitim Seviyesi: Seminerimize, sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve mali işler sorumluları, dış ticaretle ilgilenen sorumlular, lojistik ve finans sorumluları, yatırım kararlarını alan yöneticiler ve bu konuda danışmanlık veren kişiler katılmalıdır.

VİDEO EĞİTİM ABONELERİNE KATILIMCI SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR:

Katılım Sertifikası Örneği:

Sertifika Örneği

Önizleme

Örnek Eğitim

Eğitim Fiyatları

1 Ay 75 TL